Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Dobi Diána egyéni vállalkozó, www.pillangosziget.hu , www.dobidia.com

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja Dobi Diána egyéni vállalkozó (1144 Budapest Füredi utca 5/D 9/37, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Dobi Diána egyéni vállalkozó adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.pillangosziget.hu/adatvedelem címen. Dobi Diána egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a www.pillangosziget.hu weboldal látogatóit. Ezen tájékoztató elhelyezése törvényben előírt kötelességem. Kijelentem, hogy az oldal látogatói, és a szolgáltatásaimat igénybe vevő személyek személyes adatainak védelmében mindent megteszek, adataikkal nem élek vissza, harmadik személynek nem adom ki. valamint fontosnak tartom ügyfeleim információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Én Dobi Diána, egyéni vállalkozó szeretnélek tájékoztatni, hogy a személyes adataid bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely a megadott adatok biztonságát garantálja.

Én, Dobi Diána egyéni vállalkozó az alábbiakban ismertetem adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az adatkezelő adatai:

Dobi Diána e.v.
Adószám: 66945709-1-42
Tel. szám: +36 30 479 8225
E-mail: info@pillangosziget.hu , dia@dobidia.com

Amennyiben kérdésed van személyes adataid kezelésével kapcsolatban, a fenti elérhetőségeim bármelyikén keress bizalommal!

Adatvédelmi tisztviselő:
Név: Dobi Diána
Telefonszám: +36 30 479 8225

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Minden  www.pillangosziget, vagy www.dobidia.com oldalal általa szervezett eseményre való regisztráció, és minden Dobi Diána e.v. által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bejelentkezés során az alábbi adataid rögzítem:

Neved és e-mail címed, melyet a szolgáltatás zavartalan igénybevételéhez szükséges kapcsolattartás céljából őrzök meg, maximum 365 napig.

Telefonon történő jelentkezéskor neved és telefonszámod rögzítem, kapcsolattartás céljából, és a szolgáltatás igénybe vételéig őrzöm, utána törlésre kerül a telefonomból.

Az adataid harmadik fél számára nem adom ki. Kizárólag a kapcsolattartásra használom.

Szolgáltatások díjának banki átutalással történő rendezése esetében bankszámlaszámod is hozzám kerül, és az általad magadott számlázási cím is. Számlázási törvényi kötelességem betartása értelmében 8 évig őrzöm az adataid. Adataid harmadik fél számára nem adom ki.

Dobi Diána e.v. az adataidat megfelelő intézkedésekkel védem a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Dobi Diána e.v. az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Én, Dobi Diána e.v. kijelentem, hogy az adatkezelés során megőrzöm

a titkosságot: megvédem az információt, hogy csak olyan személy férhessek hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az <xy> weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.pillangosziget.hu és a a www.dobidia.com weboldalamon alkalmazom a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.pillangosziget.hu oldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Vevő neve, számlázási címe törvényi előírás szerint 8 évig őrzöm az adatokat, papír alapon, számlák formájában.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Név, e-mail cím, kizárólag kapcsolattartási célból, minimum a szolgáltatás igénybe vételének napjáig, maximum a beérkezéstől számítva 365 napig őrzöm.

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve: adatrögzítés
Felhasználása Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés, melyet a www.pillangosziget.hu weboldal látogatója kezdeményez
Megőrzési idő: 365 nap

Adatkezelés neve: számlázás
Felhasználása Jogalap: törvényben szabályozott kötelezettség
Megőrzési idő: 8 év

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek
Dobi Diána e.v. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk www.pillangosziget.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 3. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 4. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adataid (vagyis azok az adatok, amelyek a személyeddel kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésembe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az általad használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől e-mail formájában történő kapcsolatfelvétel során megadhatod a neved, elérhetőségedet, vagy más adataid. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a www.pillangosziget.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag  Dobi Diána, és a viacom.hu domain tárhely rendszergazdája fér hozzá.

 1. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre:

Dobi Diána e.v. (1144 Bp, Füredi utca 5/d 9/37), adat rögzítő, adat feldolgozó, adat tároló

Tárhely, domain szolgáltató:

Cégnév: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely cím:    2225 Üllő, Gyár utca 8.
Telefon: +36(1)348-5000, +36(70)467-5410, +36(70)467-5419
E-Mail: info@viacomkft.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-109794
Adószám:           13810359-2-13

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Minta Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Mint érintett jogosult vagy arra, hogy az adatkezelőtől, azaz Dobi Diána e.v.  visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Mint érintett kérheted az általam, Dobi Diána e.v. által kezelt, rád vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Mint érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Dobi Diána e.v. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Mint érintett jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd.

8.7 Tiltakozás joga

Mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataidnak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Mint érintett jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásod bármikor visszavond.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Mint érintett, ha tapasztalod a jogainak megsértését, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 06139114108
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Budapest, 2018. 05. 25.

Honlapunk cookie-kat használ. Bővebben

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalunkra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás